Odstranite apartheid iz svojega jedilnika

 

 

 

Slovenija uvaža veliko agrumov in zelenjave iz Izraela – več kot 110.000 ton svežih izdelkov iz Izraela gre vsako leto preko Luke Koper. Veliko teh pridelkov je označenih z oznako ‘Made in Israel’, kljub temu da dejansko izvirajo iz nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu.
Po podatkih Carinskega urada Slovenije so izraelska podjetja že večkrat poskušala uvoziti izdelke iz nezakonitih naselbin v Slovenijo pod pretvezo, da gre za izdelke, ki izvirajo iz izraelskega ozemlja in ne iz območja, ki je pod vojaško okupacijo. Pri tem gre predvsem za agrume pod blagovno znamko Jaffa, avokado in drugo sadje (najpogosteje znamka Carmel).

Pozivamo k popolnemu bojkotu izraelskih kmetijskih pridelkov, saj jih veliko prihaja iz nezakonitih judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Vsi pridelki so označeni s poreklom Izrael, čeprav mnogi ne prihajajo iz uradno priznanega ozemlja Izraela. V Sloveniji izraelske kmetijske pridelke prodajajo vse večje trgovske verige, npr. Mercator, Interspar, Hofer in Tuš.

 

Kaj lahko naredim?

1.    Ne kupuj kmetijskih pridelkov, ki prihajajo iz Izraela.

2.    Pozanimaj se, kje v tvojem kraju prodajajo kmetijske pridelke, ki prihajajo iz Izraela.

3.    Opozori vodje trgovine, da številni kmetijski pridelki prihajajo iz judovskih naselbin na Zahodnem bregu, ki so nezakonite po mednarodnem pravu, in jih pozovi k prenehanju prodaje teh izdelkov. Osnutek pisma, ki ga lahko uporabiš, se nahaja tukaj.

4.    Pozovi direktorje trgovskih verig Mercator, Hofer, Interspar in Tuš, da prenehajo prodajati tovrstne izdelke. Pismo in kontakti se nahajajo tukaj. Pismo lahko pošljete po elektronski ali navadni pošti.

5.    O problematiki tovrstnih izdelkov obvesti svojo družino ter prijatelje in prijateljice.

6.    Organiziraj javno akcijo, ki bo namenjena ozaveščanju javnosti o problematiki prodaje in kupovanja pridelkov, ki prihajajo iz nezakonitih naselbin. Lahko uporabiš in natisniš letake, ki se nahajajo tukaj.

7.    Pozovi medije, da pišejo o tej temi.

8.    Pozovi pristojne institucije RS, da naj RS upošteva evropsko direktivo o nepoštenih poslovnih praksah in Zakon RS o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, kjer med zavajajočimi praksami omenjajo tudi napačno navajanje izvora izdelka. Ravno to namreč počnejo številna podjetja, ki v Evropo uvažajo izraelske kmetijske pridelke. Osnutek pisma in kontakti se nahajajo tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bookmark the permalink.