Poziv k bojkotu Kulturne ambasade Izraela

Poziv k bojkotu Kulturne ambasade Izraela

 

Zofijini ljubimci so skupaj s kampanjo BDS Slovenija v četrtek, 24. maja, ob otvoritvi fotografske razstave Spremembe v okviru Kulturne ambasade Izraela, pozvali Zavod EPK in mesto Maribor k načelni politiki do izraelsko-palestniskega vprašanja, kulturne institucije pa pozvali k umiku sodelovanja z izraelskimi institucijami, ki so vpletene v kršitve človekovih pravic.

Poziv k bojkotu si lahko prebrete pod fotografijami (avtor fotografij: Andrej Adam).

 
Poziv k bojkotu Kulturne ambasade Izraela

V sklopu EPK v Mariboru potekajo t.i. Kulturne ambasade, ki so po mnenju organizatorjev
poskus približevanja raznolikosti in bogastva evropskih oz. svetovnih kulturoloških
izrazov našemu kulturnemu prostoru. K sodelovanju so povabili tuje kulturne ustanove in
veleposlaništva iz držav EU, pa tudi zunaj tega območja. Med izbranimi je tudi Izrael, ki se v
sodelovanju z izraelskim veleposlaništvom na Dunaju predstavlja z nekaj prireditvami v maju in
juniju.

Ena izmed njih bo fotografska razstava z naslovom Spremembe, katere otvoritev bo 24.5. ob
19:00, v Fotografskem muzeju v Mariboru. V napovedniku razstave je zapisano, da je v Izraelu
v preteklih 100 letih nastalo “veliko novih vasi, nekdanje vasi so se razvile v mesta, iz mestec
pa so nastala velemesta. Nekoč redko naseljena področja so sedaj deli velemest. Nekdaj sušne in puste regije so danes obdelane in gosto naseljene. Glavna dejavnika, ki sta bila temelj omenjene preobrazbe dežele, sta bila modernizacija in ekonomski razvoj, ki se je začel z ustanovitvijo države Izrael leta 1948. Nekoč zaostali del Osmanskega cesarstva je postal eden najbolj urbaniziranih in razvitih predelov regije.”

Predstavniki zaskrbljene javnosti smo zgroženi nad neizmernim cinizmom izraelske politike, ki
si v mednarodni javnosti na vse načine prizadeva zamaskirati dejansko politiko imperializma in
apartheida nad palestinskim ljudstvom, z nizanjem idiličnih podob izgradnje države Izrael, ki naj
bi nastala na nekoč zaostalem delu Osmanskega cesarstva.

Izrael že več desetletij izvaja in vzdržuje politiko okupacije, apartheida in vojnih zločinov, ne
le z neposredno uporabo sile, temveč tudi s pomočjo podpore, ki jo prejema od mednarodne
skupnosti. Zaradi slepe podpore Združenih držav Amerike in držav članic Evropske unije kuje
ogromne dobičke na dva načina: z izkoriščanjem Palestincev ter z neomejenim dostopom do
razvitih trgov. Izrael je že mnogokrat ignoriral pobude mednarodne skupnosti, da naj sede za
pogajalsko mizo in doseže mirovni sporazum, ki bo v skladu z mednarodnim pravom, zato je
očitno, da si Izrael želi ohraniti status quo, ki bo vodil do novih vojnih zločinov ter poglobil
sistem apartheida.

Sionistično gibanje je pred več kot 60 leti izselilo pretežno arabsko prebivalstvo Palestine,
da bi se na tem ozemlju lahko naseljevali Judje in razvili “judovsko državo”. Vsesplošen
in sistematičen način kršenja mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava ter
neupoštevanja resolucij ZN ter način, kako je Izrael institucionaliziral politiko izseljevanja
prebivalstva – z diskriminatornimi vojaškimi in civilnimi zakoni ter administrativnimi
mehanizmi – podpirajo sklep, da je trenuten izraelski režim nad Palestinci mogoče označiti za
sistem, ki združuje apartheid, okupacijo in kolonializem. Apartheid označuje družbeni sistem, ki
ločuje in diskriminira ljudi glede na njihovo raso ali etnično pripadnost in ki je institucionaliziran
z zakoni in predpisi. Rimski statut mednarodnega kazenskega sodišča definira apartheid kot
dejanja, ki so “storjena v kontekstu institucionaliziranega režima sistematičnega zatiranja in
dominacije ene rasne skupine nad drugo skupino ali nad drugimi skupinami in ki so storjena z
namenom vzdrževanja tega režima”.

Kljub temu, da so ZN in druge mednarodne organizacije ter vodilne organizacije za zaščito
človekovih pravic večkrat obsodile izraelsko politiko, mednarodna skupnost ni prisilila Izraela,
da bi odgovarjal za svoja dejanja in začel spoštovati osnovne principe mednarodnega prava.
Izraelski zločini ostajajo nekaznovani.

Leto dni po zgodovinskem svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča, ki je izgradnjo
izraelskega zidu na zasedenih palestinskih ozemljih označilo kot nezakonito, Izrael še
vedno nadaljuje z izgradnjo kolonialnega zidu ter odprto nasprotuje odločitvi sodišča. Po
osemintridesetih letih izraelske zasedbe Zahodnega brega (vključno z vzhodnim Jeruzalemom),
Gaze in Golanske planote, Izrael še naprej širi judovske naselbine. Svojemu ozemlju je
enostransko priključil vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto, sedaj pa s pomočjo zidu de
facto priključuje tudi velike dele Zahodnega brega. V senci prerazporejanja sil iz Gaze v trajno
obleganje, se Izrael pripravlja na gradnjo in širjenje svojih naselbin na Zahodnem bregu. Po
tem ko so pred sedeminpetdesetimi leti Izrael zgradili na ozemlju, ki so ga v večji meri etnično
očistili in iz njega pregnali takratne palestinske lastnike, je danes večina Palestincev beguncev,
v Izraelu pa še naprej deluje ustaljen sistem rasne diskriminacije do lastnih arabsko-palestinskih
državljanov.

Z ozirom na neprestane izraelske kršitve mednarodnega prava in glede na to, da je od leta 1948
že več sto resolucij ZN obsodilo kolonialno in diskriminatorno politiko Izraela, ter jo označilo za
protizakonito in pozvalo k takojšnjim, primernim in učinkovitim ukrepom, in glede na to, da vse
oblike mednarodnih intervencij in mirovnih pogajanj do sedaj niso uspele prepričati ali prisiliti
Izraela, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo, temeljne človekove pravice in preneha z
okupacijo ter zatiranjem Palestincev, in z ozirom na to, da so ljudje v mednarodni skupnosti že
mnogokrat v preteklosti nase prevzeli odgovornost, da se bojujejo proti nepravičnosti, kot je bil
na primer boj proti apartheidu v Južnoafriški republiki, z raznimi načini bojkota, dezinvesticijami
in sankcijami, in navdahnjeni z bojem Južnoafričanov proti sistemu apartheida ter duhom
mednarodne solidarnosti, moralne doslednosti in odpora proti nepravičnosti ter zatiranju,
Zofijini ljubimci skupaj s kampanjo BDS Slovenija in zaskrbljenimi posamezniki
pozivamo Zavod EPK in mesto Maribor k načelni politiki do izraelsko-palestniskega
vprašanja, kulturne institucije pa pozivamo k umiku sodelovanja z izraelskimi
institucijami, ki so vpletene v kršitve človekovih pravic. Gospodarstvo, znanost in kultura
namreč ne delujejo v vakuumu temveč so del politično-družbenega prostora.

Vsi imamo odgovornost ter moč, da vplivamo na dogajanja okoli nas!

Tukaj lahko preberete javni poziv v celoti.  

Bookmark the permalink.