Poziv poslancem EU

Spoštovana/Spoštovani poslanka Evropskega parlamenta gospa/gospod (ime in priimek),

institucije Evropske unije imajo moč in odgovornost, da sprejmejo in uveljavijo ukrepe, ki bodo zedinili države članice pri spoštovanju določil Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida. Ta med drugim določajo,  imajo države podpisnice, med katerimi so tudi države članice EU, dolžnost storiti vse, da preprečijo izvršitev genocida; v nasprotnem primeru nosijo odgovornost zaradi kršitev mednarodnega prava. Tudi Ženevske konvencije jasno določajo dolžnost držav podpisnic, da bodo naredile vse, da se bo določila  konvencij spoštovalo v vseh okoliščinah, kršitve pa preganjalo.

Gaza postaja pokopališče. Število smrtnih žrtev se približuje  dvajset tisoč in dnevno narašča. Umrlo je skoraj 8000 otrok. Ljudje ne umirajo samo zaradi bombardiranj, ampak tudi zaradi pomanjkanja zdravstvene oskrbe, vode in hrane. Število žrtev se povečuje tudi na okupiranem Zahodnem bregu. Leto 2023 je bilo za Palestinke in Palestince tam najbolj smrtonosno v zadnjih petnajstih letih, saj je bilo zaradi nasilja izraelskih okupacijskih sil do konca avgusta ubitih skoraj dvesto Palestink in Palestincev. Nasilje izraelske vojske in naseljencev nezakonitih naselbin na Zahodnem bregu se po začetku napadov in agresije 7. oktobra dnevno povečuje, vrstijo se opozorila zaradi naraščajoče hujskaške javne govorice v Izraelu. Palestinke in Palestinci v Izraelu so že bili tarče napadov.  

Razpihovanje nasilja in sovraštva, ki se ga gradi skozi 75 let izraelskega etničnega čiščenja in se ga utrjuje skozi režim apartheida in okupacije, je sedaj vsem na očeh s pozivi izraelskega predsednika Jicaka Hercoga h kolektivnemu kaznovanju celotnega prebivalstva Gaze, z izjavami predsednika izraelske vlade Benjamina Netanjahuja, njegovih ministrov, še posebej ministra za obrambo Joava Galanta in ministra za nacionalno varnost Itmarja Ben-Gvira, z izjavami poslank in poslancev, ki pozivajo k popolnemu izbrisu Gaze, s pozivi vidnih intelektualcev in intelektualk ter znanih osebnosti iz sveta zabave k izgonu palestinskega prebivalstva. Vse to potrjuje utemeljenost opozoril – tudi strokovnjakinj in strokovnjakov Združenih narodov –, da smo priče hudodelstvom, ki lahko da bodo pomenila izvrševanje in izvršitev genocida, če se ne bo odločno ukrepalo zdaj. 

Zato je nujno, da:

 • nedvoumno in vidno opozorite na nevarnost in nesprejemljivost izvršitve genocida nad Palestinkami in Palestinci;
 • se vztrajno in brezpogojno zavzemate za takojšnje premirje in za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic prebivalstva v Gazi in na Zahodnem breg;
 • pozovete države članice EU, da dosežejo takojšen in politični dogovor z jasno časovnico, ki bo odražala nujnost takojšnjega sprejetja pravnega akta ali več njih za:
  • uvedbo embarga na trgovanje z orožjem in vojaško opremo z Izraelom;
  • prepoved trgovanja in sodelovanja, akademskega in gospodarskega, z nezakonitimi izraelskimi naselbinami na Zahodnem bregu;
  • sprejem ukrepov po zgledu držav v času apartheida v Južnoafriški republiki, da se zagotovi končanje režima apartheida, ki ga izvaja Izrael; k temu pozivajo tako posebni poročevalci in poročevalke Združenih narodov, kot izraelske in mednarodne organizacije za človekove pravice; 
 • pozovete Evropsko komisijo, da zagotovi takojšnjo in zadostno humanitarno in zdravstveno pomoč, ki jo lahko, jo potrebujejo in jo bodo potrebovali prebivalci in prebivalke Gaze po vsesplošnemu uničenju življenj, domov in infrastrukture, ki smo mu priča; 
 • zahtevate nepristransko preiskavo morebitnih vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost ter podprete delo Mednarodnega kazenskega sodišča in ostalih sodišč, ki bi uporabila možnost univerzalne jurisdikcije za dosego odgovornosti za storjene kršitve mednarodnega prava; 
 • se zavzamete za univerzalno uveljavitev in uresničitev pravice beguncev in begunk do vrnitve, pravic do svobode, enakopravnosti, varnosti in samoodločbe – te pravice pripadajo vsem ljudem, ne glede na njihovo etnično ali versko pripadnost; 
 • zahtevate od vseh predstavnikov in predstavnic države Izrael spoštovanje mednarodnega prava in obveznosti, ki iz tega izhajajo.

Nikoli več sta besedi, ki zahtevata ukrepanje zdaj. Mir in varnost si zaslužimo vsi – tudi Palestinke in Palestinci. 

Bookmark the permalink.