Poziv predsednici države Nataši Pirc Musar

Spoštovana ga. predsednica države Nataša Pirc Musar!

Izraelski genocid v Gazi poteka že devet mesecev. Ubitih je bilo več kot 38.000 ljudi, od tega več kot 15.000 otrok. Več kot 84.000 ljudi je bilo ranjenih. Več kot 10.000 ljudi je pogrešanih. Uničena je celotna infrastruktura. Ni več domov, bolnic, šol, univerz.

Zaradi izraelske blokade humanitarne pomoči ljudje umirajo zaradi lakote in ozdravljivih bolezni, Izrael strelja na sestradane ljudi, ki čakajo v vrsti za hrano, s tanki vozi čez ranjene ljudi, z bombami zažiga otroke. ZN so razglasili lakoto širom celotne Gaze. Vedno huje je tudi na Zahodnem bregu, kjer Izrael vsak dan ubije, poškoduje in aretira številne Palestince in Palestinke.

Izrael se na pozive k premirju, k čemur več mesecev poziva tudi Republika Slovenija, ne odziva. Ne upošteva niti zahtev Meddržavnega sodišča, da naj sprejme takojšnje in učinkovite ukrepe, da se v Gazi zagotovi nujno potrebne temeljne storitve in humanitarna pomoč. Izrael se v skladu svojo dolgoletno prakso ignoriranja pozivov in resolucij ZN, tudi sedaj, v času najhujšega zločina proti človeštvu, ne vse pozive požvižga.

Zato je nujno, da države, tudi Republika Slovenija, v luči spoštovanja mednarodnega prava proti Izraelu takoj zdaj uvedejo konkretne ukrepe. Na to že mesece opozarjajo tudi Združeni narodi. Posebna poročevalka ZN za okupirana ozemlja Francesa Albanese je že večkrat pozvala članice ZN, da naj proti Izraelu uvedejo sankcije in vojaški embargo ter da naj z Izraelom prekinejo vse diplomatske in politične stike. Junija je Svet ZN za človekove pravice pozval države in podjetja, naj nemudoma prenehajo dobavljati orožje Izraelu – tako neposredno kot posredno preko omogočanja tranzita orožja čez svoje ozemlje – saj so sicer sokrivi za kršitve človekovih pravic. Tudi poročilo Obveznosti tretjih držav in podjetij za preprečevanje in kaznovanje genocida v Gazi opozarja, da morajo države na podlagi odločb Meddržavnega sodišča, na podlagi svojih obveznosti iz Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida in na podlagi mednarodnega humanitarnega prava nemudoma ukrepati in zagotoviti, da njihovi odnosi z Izraelom ne kršijo njihove dolžnosti preprečevanja genocida. Poročilo zato države poziva k uvedbi vojaškega embarga in sankcij, k preiskovanju in preganjanju podjetij in uradnikov, ki so morebiti vpleteni v genocid v Gazi, države pa morajo tudi čim prej zagotoviti, da podjetja, ki imajo poslovne odnose z Izraelom, prepoznajo in tudi preprečijo morebitna tveganja, da bi bile njihove dejavnosti povezane z dejanji genocida v Gazi.

Republika Slovenija, članica ZN, trenutno pa celo nestalna članica VS ZN, ni do sedaj sprejela niti enega od omenjenih ukrepov. Z neupoštevanjem tovrstnih pozivov in z ne ukrepanjem članice ZN, tudi Republika Slovenija, resno majejo kredibilnost in verodostojnost same institucije, s tem pa tudi mednarodnega prava in mednarodnega svetovnega reda.

Vlada Republike Slovenije je junija priznala Palestino, a to je simbolni politični korak, ki ni dovolj za ustavitev genocida. Nujno je, da priznanju čimprej sledijo konkretni ukrepi proti Izraelu, ukrepi, h katerim je Republika Slovenija zavezana v luči spoštovanja mednarodnega prava in mednarodnih pogodb, katerih podpisnica je.

Vlado RS h konkretnim ukrepom proti Izraelu – poleg zgoraj omenjenih, tudi k uvedbi varnih poti za begunce iz Gaze – že več mesecev poziva tudi slovenska civilna družba, a se tudi na te pozive, ne glede na nenehno poudarjanje pomena sodelovanja s civilno družbo, politični predstavniki ne odzivajo. Ponovno tudi opozarjamo, da politični predstavniki niso dovolj resno vzeli pozivov mednarodne civilne družbe k pregledu tovornih ladij Borkum in Vertom Odette, ki sta pristali v Luki Koper in za katere je obstajal resen sum, da je na njiju vojaški tovor, namenjen v Izrael – zaradi česar obstaja nevarnost, da Republika Slovenija čez svoje ozemlje omogoča tranzit vojaškega tovora, namenjenega v Izrael za izvajanje genocida.

Civilna družba v Sloveniji in po svetu politične odločevalce nenehno poziva k zaustavitvi genocida nad Palestinkami in Palestinci in k sprejetju zgoraj omenjenih ukrepov proti Izraelu, opozarja jih na posledice nespoštovanja temeljev mednarodnega prava in človekovih pravic ter podaja uresničljive in učinkovite predloge za zaustavitev in sankcioniranje izvrševalcev genocida. Eden od teh predlogov, poleg že omenjenih, je tudi predlog globalnega gibanja za končanje vseh vojn, ki vlade držav članic ZN poziva k udejanjanju Resolucije Generalne skupščine ZN 377 »Združeni za mir«. Ta Generalni skupščini ZN omogoča, da ukrepa, ko je ukrepanje v Varnostnem svetu ZN onemogočeno.

Kot predsednico Republike Slovenije, kot vrhovno politično in moralno avtoriteto te države, vas pozivamo, da se čimprej zavzamete, da Republika Slovenije deluje v skladu z mednarodnimi zavezami in da se Vlada RS čimprej s konkretnimi koraki odzove na pozive ZN.

Kot so pred dnevi opozorili strokovnjaki ZN: neukrepanje je sostorilstvo.

Bookmark the permalink.