Shod za Palestino, 20.6.2024: Izjava Mladih za podnebno pravičnost

Do zdaj smo že vsi slišali poročila, da je bilo več kot 37.000 Palestincev v Gazi brutalno umorjenih zaradi izraelskih zračnih napadov, izvensodnih usmrtitev in napadov na bolnišnice, šole in druge ustanove. Skoraj polovica teh žrtev je otrok in žensk. Nad palestinci se izvaja genocid! Kolonialistična politika Izraela uporablja vsa možna sredstva za izbris Palestinskega ljudstva. V Palestini se tako dogaja še eno hudodelstvo, namerno uničevanje palestinske narave, okolja, v katerem so do sedaj živeli. Zato se moramo vprašati – kaj pa izraelski ekocid? Kaj pa izraelsko sekanje oljčnih nasadov in njihovo nadomeščanje z evropskimi borovci? Kaj pa izraelsko uničevanje kmetijskih površin, sadovnjakov, rastlinjakov s herbicidi? Kaj pa onesnaženje tal in podzemne vode ter onesnaženje pitne vode, obale in zraka v Palestini? Kaj pa živali, ki so prav tako tarče izraelskih napadov? Kaj pa izraelsko uničevanje ključne palestinske civilne infrastrukture – preskrbe z vodo, odvoza odpadkov, odplak – ki povzroča hitro širjenje različnih bolezni? Kaj pa izraelsko uničevanje palestinskih domov? Posledice vojaškega in okoljskega nasilja, ki ga Izrael izvaja nad palestinskim ljudstvom so dolgotrajne in se potencirajo iz generacije v generacijo. 

Ekocid se kot sredstvo genocida nad palestinskim ljudstvom izvaja z uničevanjem vodovodne infrastrukture in s tem onemogoča dostop do pitne vode in zadostnih količin vode, s požiganjem oljk in drugih avtohtonih drevesnih vrst ter nasiljem nad kmeti. Izrael nezakonite naselbine gradi celo v naravnih rezervatih. Že pred vojno pa je Izrael v Gazo in na Zahodni breg izselil svojo težko industrijo, ki v palestinsko okolje spušča nevarne kemikalije in povečuje pojavnost bolezni, kot so rakava obolenja. Palestinke in Palestince so postavili za 700 km dolg segregacijski zid, postavili so kontrolne točke in drugo vojaško infrastrukturo, ki se ni zmenila za rodovitno prst in nasade! Mnogo rodovitnih kmetijskih zemljišč je bilo uničenih z gradnjo zidu! Mnogim živalskim vrstam je bil prekinjen koridor gibanja! Stanje se s trenutnim genocidom v Gazi in eskalacijo napadov na Zahodnem bregu le še slabša! Izraelsko zračno bombardiranje je samo v prvih 60 dneh povzročilo več kot 280.000 metričnih ton izpustov ogljikovega dioksida, kar je enako sežigu najmanj 150.000 ton premoga! Da o ostalih obsežnejših posledicah na infrastrukturo, kmetijske površine in vode ter predvsem o izgubah in travmah ne govorimo! 

Ko človeku uničiš njegovo naravno okolje, mu odvzameš možnost za preživetje, kulturo, zgodovino, identiteto in spomine. Izgubljenih življenj in travm se ne da povrniti. Reparacije, mirovna pogajanja in humanitarne akcije ne bodo osvobodile zatiranih ljudi izpod kapitalističnih sil. Naša dolžnost je, da se organiziramo in gradimo svobodno družbo. Zahtevamo takojšnjo prekinitev izvajanja genocida in uvedbo sankcij zoper državo Izrael, ki mora za svoja dejanja odgovarjati skupaj z vojaško pošastjo NATO, ki v genocidu ne le sodeluje, ampak si skozi vojaško nasilje zagotavlja oblastniško moč! Zahtevamo tudi uresničevanje zavez iz Resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je zavezana k premirju in ki posebej omenja tudi obnovo Gaze. Hkrati poudarjamo, da sistem ne bo deloval proti samemu sebi, zato se mora organizirati ljudstvo! Revolucionarna gibanja vse od Abya Yale, do Konga, Kurdistana, Palestine in vse do Filipinov nam kažejo, da je volja do svobodnega življenja nepremagljiva in da duh revolucije nikoli ne umre. Osvoboditev enega pomeni osvoboditev vseh nas!

Stop genocidu! Stop ekocidu!

Bookmark the permalink.