Trgovinski sporazum med EU in Izraelom

Trgovinski sporazum med EU in Izraelom

 

Civilna iniciativa BDS  Slovenija je v ponedeljek, 16.4. 2012, slovenske poslance v Evropskem parlamentu pozvala k glasovanju proti dodatnemu protokolu k trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in izraelsko državo.


Kaj o sporazumu pravijo slovenski poslanci v Evropskem parlamentu? Več na Radiu Študent.


V Evropskem parlamentu bo v mesecu maju potekalo glasovanje o Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Izraelom o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (ACAA). Gre za dodatni protokol k že obstoječemu trgovskemu sporazumu med Evropsko unijo ter izraelsko državo, ki ga je marca 2010 potrdil Evropski svet in ga poslal Evropskemu parlamentu v obravnavo. Zaradi izraelskega napada na flotilo, ki so v Gazo prinašale humanitarno pomoč, so se koordinatorji Odbora za mednarodno trgovanje soglasno odločili, da razpravo o sporazumu ACAA zamrznejo. Pred nekaj meseci se je odbor odločil, da sporazum »odmrzne« in ga da v obravnavo Evropskemu parlamentu. ACAA zagotavlja razširitev nekaterih ugodnosti notranjega trga v sektorjih, ki so že usklajeni in z odpravljanjem tehničnih ovir pri trgovanju z industrijskimi izdelki olajšuje dostop na trg. Izrael ACAA obravnava kot sredstvo za razvoj tesnejših odnosov z delodajalci in delojemalci v EU, in za polno vključitev nekaterih sektorjev v enotni trg.

Civilna iniciativa BDS Slovenija opozarja, da bo ACAA v zvezi z ugodnostmi za Izrael olajšal dostop do trga Skupnosti, in to tudi za podjetja, ki z delovanjem na okupiranih ozemljih in v naselbinah kršijo mednarodno pravo. Z Lizbonsko pogodbo se je Evropska unija zavezala načelom univerzalnosti človekovih pravic ter usklajenosti različnih področij svojega zunanjega sodelovanja s temi načeli. Glede na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava, ki jih izvaja Izrael na Zahodnem bregu in v Gazi, civilna iniciativa BDS Slovenija meni, da usklajena trgovinska politika Evropske unije zahteva zavrnitev sporazuma ACAA.

Izrael bo namreč preklic zamrznitve sporazuma nedvomno razumel kot gospodarsko in politično spodbudo in to ravno v času, ko vnovična pospešena gradnja naselbin močno ovira nadaljevanje mirovnega procesa. Samo v preteklih tednih je v Gazi umrlo več kot 30 ljudi. Izrael je dokončno potrdil tudi načrte uničenja več domov v soseski Silwan, v vzhodnem Jeruzalemu, zaradi česar bo brez strehe nad glavo ostalo več kot 1000 ljudi. Je to res pravi čas za nagrajevanje izraelske nepopustljivosti z rahljanjem trgovskih omejitev z Evropo?

Pismo slovenskim poslancem v Evropskem parlamentu si lahko v celoti preberete tukaj.

TUDI TI POZOVI SLOVENSKE POSLANCE V EVROPSKEM PARLAMENTU K GLASOVANJU PROTI SPORAZUMU ACAA!

Pismo, ki se nahaja tukaj, pošlji vsem slovenskim poslancem v evropskem parlamentu.

Njihovi elektronski naslovi so:

tanja.fajon@europarl.europa.eu; romana.jordancizelj@europarl.europa.eu; jelko.kacin@europarl.europa.eu; mojca.kleva@europarl.europa.eu; zofija.mazejkukovic@europarl.europa.eu; alojz.peterle@europarl.europa.eu; ivo.vajgl@europarl.europa.eu; milan.zver@europarl.europa.eu

 


Vzorec pisma slovenskim evroposlancem:

Zadeva: Glasovanje o Sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (ACAA) v Evropskem parlamentu

Spoštovani/a              

V Evropskem parlamentu bo v mesecu maju potekalo glasovanje o dodatnem protokolu k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami ter državo Izrael v zvezi s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in državo Izrael o ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih izdelkov (v nadaljevanju ACAA).

Marca 2010 je Evropski svet potrdil podpis sporazuma ACAA in ga poslal Evropskemu parlamentu v obravnavo. Zaradi izraelskega napada na flotilo, ki so v Gazo prinašale humanitarno pomoč, so se koordinatorji Odbora za mednarodno trgovanje soglasno odločili, da razpravo o sporazumu ACAA zamrznejo. Pred nekaj meseci se je Odbor za mednarodno trgovanje odločil, da sporazum »odmrzne« in ga da v obravnavo Odboru za zunanjo politiko in nato Evropskemu parlamentu.

ACAA zagotavlja razširitev nekaterih ugodnosti notranjega trga v sektorjih, ki so že usklajeni in z odpravljanjem tehničnih ovir pri trgovanju z industrijskimi izdelki olajšuje dostop na trg. Izrael ACAA obravnava kot sredstvo za razvoj tesnejših odnosov z delodajalci in delojemalci v EU, in za polno vključitev nekaterih sektorjev v enotni trg. ACAA bo torej v zvezi z ugodnostmi za Izrael olajšal dostop do trga Skupnosti, in to tudi za podjetja, ki z delovanjem na okupiranih ozemljih in v naselbinah kršijo mednarodno pravo.

Z Lizbonsko pogodbo se je Evropska unija zavezala načelom, »ki so bila podlaga njenega nastanka, razvoja in širitve in ki jih želi s svojim delovanjem tudi spodbujati v svetu: demokracija, pravna država, univerzalnost in nedeljivost človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spoštovanje človekovega dostojanstva, enakost in solidarnost ter spoštovanje načel Ustanovne listine Združenih narodov in mednarodnega prava«. Poleg tega Evropska unija skrbi za »usklajenost različnih področij svojega zunanjega delovanja in usklajenost teh s svojimi drugimi politikami«. Tudi Catherine Ashton je Evropskemu parlamentu sporočila, da mora biti »trgovina EU usklajena z načeli človekovih pravic«.

Glede na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava, ki jih izvaja Izrael na Zahodnem bregu in v Gazi, usklajena trgovinska politika zahteva zavrnitev sporazuma ACAA. Izrael bo namreč preklic zamrznitve sporazuma nedvomno razumel kot gospodarsko in politično spodbudo in to ravno v času, ko vnovična pospešena gradnja naselbin močno ovira nadaljevanje mirovnega procesa. Samo v preteklih tednih je v Gazi umrlo več kot 30 ljudi. Izrael je dokončno potrdil tudi načrte uničenja več domov v soseski Silwan, v vzhodnem Jeruzalemu, zaradi česar bo brez strehe nad glavo ostalo več kot 1000 ljudi. Je to res pravi čas za nagrajevanje izraelske nepopustljivosti z rahljanjem trgovskih omejitev z Evropo?

Pozivamo vas, da ne postavite trgovinskih interesov nad vrednote Evropske unije in glasujete proti protokolu ACAA. Na kocki niso le dolgoročni interesi Evropske unije temveč tudi njena kredibilnost zavzemanja za človekove pravice.

S spoštovanjem,

Bookmark the permalink.