Evropska državljanska pobuda za prepoved uvoza izdelkov iz nezakonitih naselbin

Na svetovni dan socialne pravičnosti je več kot 100 evropskih civilnodružbenih organizacij, tudi iz Slovenije, v okviru instrumenta Evropske državljanske pobude pričelo s kampanjo, ki se zavzema za prepoved uvoza izdelkov v Evropo iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih. Namen kampanje, v okviru katere bo potrebno zbrati milijon podpisov, je spodbuditi evropsko zakonodajo k prepovedi nezakonitega trgovanja in dobičkarstva od vojnih zločinov in kršenja človekovih pravic.

Evropska državljanska pobuda je uradni inštrument, ki državljanom EU omogoča sooblikovanje evropskih politik. Z zbiranjem podpisov se  od EU zahteva prepoved trgovanja z nezakonitimi naselbinami, kjerkoli se le-te nahajajo, vključno s trgovanjem z nezakonitimi naselbinami na zasedenih palestinskih ozemljih. Pozivamo vse evropske državljane, ki zagovarjajo človekove pravice, socialno pravičnost in pravično trgovino, da pobudo s svojim podpisom podprejo.

Čeprav so po mednarodnem pravu nezakonite naselbine vojni zločin, EU kljub temu omogoča trgovanje z njimi. V primeru nezakonitih izraelskih naselbin je varnostni svet OZN že pozval države članice, naj z njimi ne sodelujejo, tudi EU je večkrat izjavila, da naselbine predstavljajo hudo kršitev mednarodnega prava. Kljub temu EU in njene države članice s trgovanjem z naselbinami nadaljujejo, kar omogoča tudi njihovo širjenje.

Tom Moerenhout, pravni strokovnjak in eden od pobudnikov EDP, je poudaril:

»EU je sramotno nedosledna pri spoštovanju vladavine prava. Evropska komisija je dejansko najprej zavrnila registracijo naše državljanske pobude, vendar je morala spremeniti svoje stališče po uspešni tožbi na Sodišču EU. Komisija je s tem priznala, da je pristojna za uvedbo prepovedi trgovanja z vsemi nezakonitimi naselbinami in da pri tem ne gre za sankcijo temveč za spoštovanje EU in mednarodnega prava.«

Evropsko državljansko pobudo koordinira koalicija Stop Settlements,  ki vključuje evropske civilno družbene organizacije s področja človekovih pravic, socialne in podnebne pravičnosti, med drugim organizacije kot so Human Rights Watch in Avaaz, gibanja, sindikate in politične predstavnike, ki so se združili proti izkoriščanju zasedenih ozemelj in v podporo človekovim pravicam in pravičnemu trgovanju. Seznam organizacij, ki so se kampanji pridružile, si lahko ogledate na povezavi: https://stopsettlements.org/coalition.

V Sloveniji so se Evropski državljanski pobudi pridružili Gibanje za pravice Palestincev, Društvo Humanitas, Zavod Proja, Zavod UP, Pravična trgovina 3MUHE, Mirovni inštitut, Slovenska filantropija, Zgodba pozabljenega zahodnosaharskega ljudstva, Danes je nov dan, CEDRA in Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti.

Bookmark the permalink.