Evropska državljanska pobuda: Ustavite trgovanje z nezakonitimi naselbinami – PODPRI KAMPANJO ZDAJ!

PODPRI KAMPANJO ZDAJ!

KAJ
Evropska unija zagovarja, da so nezakonite naselbine na okupiranih ozemljih ovira za mednarodni mir in stabilnost. A čeprav nezakonite naselbine predstavljajo vojni zločin, EU dovoljuje trgovanje z njimi. Ta trgovina prispeva k širjenju nezakonitih naselbin po vsem svetu. Zato pozivamo k zakonu EU, ki bo enkrat za vselej končal trgovino z nezakonitimi naselbinami. Ta zakon bo veljal za okupirana ozemlja kjer koli po svetu, med njimi tudi za okupirano palestinsko ozemlje in tamkajšnje nezakonita naselbine. Takšna zakonodaja bo močan signal, da EU teritorialne agresije ne bo več nagrajevala s trgovino in dobički.

KAKO
V okviru Evropske državljanske pobude, ki je uradni inštrument EU, je potrebno v enem letu na evropski ravni zbrati milijon podpisov, da bi enkrat za vselej ustavili vsakršno trgovino z nezakonitimi naselbinami na okupiranih ozemljih. Ko je Evropska komisija najprej zavrnila registracijo te pobude, je Odbor državljanov tožil Komisijo na sodišču in tožbo dobil, kar je privedlo do registracije pobude in priznanja pristojnosti Evropske komisije, da ustavi SLEHERNO trgovino z VSEMI nezakonitimi naselbinami na okupiranih ozemljih. S to evropsko državljansko pobudo lahko državljani od Evropske komisije zahtevamo, naj obravnava to vprašanje in predlaga pravni akt, s katerim bi se uradno ustavila trgovina z naselbinami.

KDAJ
Uradna kampanja EDP se bo začela 20. februarja 2022, na svetovni dan socialne pravičnosti. Ko zberemo in overimo en milijon podpisov, se bodo organizatorji v treh mesecih srečali s Komisijo in celotnim Evropskim parlamentom.

KOORDINACIJA

Evropsko državljansko pobudo koordinira koalicija Stop Settlements,  ki vključuje evropske civilno družbene organizacije s področja človekovih pravic, socialne in podnebne pravičnosti, gibanja, sindikate in politične predstavnike, ki so se združili proti izkoriščanju zasedenih ozemelj in v podporo človekovim pravicam in pravičnemu trgovanju. Seznam organizacij, ki so se kampanji pridružile, si lahko ogledate na povezavi: https://stopsettlements.org/coalition.

BESEDILO PETICIJE

Prizadevamo si za pravno ureditev trgovinskih poslov z gospodarskimi subjekti okupatorja, ki imajo sedež ali poslujejo na zasedenih ozemljih, in sicer predlaga, da se izdelkom s poreklom s teh ozemelj prepreči vstop na trg EU. Komisija je kot varuhinja Pogodb dolžna zagotoviti doslednost politike Unije ter skladnost s temeljnimi pravicami in mednarodnim pravom na vseh področjih prava EU, vključno s skupno trgovinsko politiko. Predlagati mora pravne ukrepe na podlagi skupne trgovinske politike, ki bi pravnim osebam EU preprečili tako uvoz izdelkov s poreklom iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih kot tudi izvoz na takšna ozemlja, da bi EU ohranila integriteto notranjega trga in preprečila pomoč vzdrževanju takšnih nezakonitih razmer. Pobuda zato poziva Komisijo, naj predloži predlog pravnega akta v okviru skupne trgovinske politike, ki je splošne narave in se ne nanaša na določeno državo ali ozemlje.

Uradna stran Evropske državljanske pobude: kliknite tukaj.

KAKO LAHKO PODPIŠEM?

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠNJA IN ODGOVORI

KAKO LAHKO POMAGA NAŠA ORGANIZACIJA?

Bookmark the permalink.