Evropska državljanska pobuda: kako lahko pomaga naša organizacija?

Prosimo, da organizacije, ki se bodo kampanji pridružile, to sporočijo na info@palestina.si.

Prva možnost: Podpora

Evropska državljanska pobuda (EDP) ni samo zbiranje podpisov. Je tudi prikaz rastoče koalicije, ki zahteva spoštovanje mednarodnega prava s končanjem trgovine z nezakonitimi naselbinami v današnjih in prihodnjih ozemeljskih sporih. Če vaša organizacija pobudo podpre, bosta njeno ime in logotip prikazana v zavihku “Endorsements” na spletni strani EDP, stopsettlements.org.

Druga možnost: Objave

Oglaševanje EDP, vključno s peticijo na stopsettlements.org, med vašimi sledilci. Da zagotovimo dobro utečeno kampanjo, vas bomo z Evropskim koordinacijskim odborom (European Coordination Committee) prosili, da se zavežete k oglaševanju EDP v novicah, na javnih dogodkih, da o njej pišete e-maile in objave na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Instagram, Tiktok, Youtube in Twitter. Za širši doseg in spletno prisotnost bo kampanja kot glavno označbo uporabljala #StopSettlements.

Option 3: Collect Tretja možnost: Zbiranje

Podporne organizacije lahko uradno peticijo EDP vključijo na svoje spletne strani. Koordinacijski odbor bo v ta namen brezplačno ponudil potrebno programsko opremo in tehničnega strokovnjaka, ki lahko pri tem pomaga. Oznaka za peticijo bo prikazala besedilo peticije poleg povezave do podpisa. V skladu z GDPR predpisi se kontaktni podatki podpisnika delijo z organizacijo, ki je lastnica spletne strani, ter Evropsko komisijo.

Četrta možnost: Financiranje

Koordinacijski odbor bo podporne organizacije, ki bodo prevzele komunikacijo o EDP, podprl s komunikacijskimi materiali, podporo pri vključitvi peticije na spletne strani, pri javnih dogodkih, objavljanju oglasov in sledenju dosega promocije. To seveda stane, zato organizacije in posameznike vabimo k finančni podpori EDP. Poraba sredstev bo transparentna in vsem donatorjem na voljo za vpogled.

KAKO LAHKO NAŠA ORGANIZACIJA KOMUNICIRA?

 

Predstavitev pobude za ustavitev naselbin

Da bi dosegli kar najmočnejšo koalicijo, predstavitev pobude prepuščamo podpornim organizacijam. Skupna točka vseh mora biti točno besedilo peticije in natančno navajanje, kadar gre za citat besedila. Uradni prevodi so na voljo pri koordinacijskem odboru. Razen tega lahko podporne organizacije k pobudi pristopijo na način, ki se jim zdi najbolj primeren: od tega, kako bi EDP lahko ustavila izraelske naselbine v okupirani Palestini, do tega, kako so takšni ukrepi potrebni, da zagotovimo pravičnost in spoštovanje človekovih pravic v mednarodni trgovini.

Trgovinski ukrep, ne sankcija

Namen te EDP je tako preprečiti dobičkarstvo v bodočih ozemeljskih sporih kot urediti trgovanje EU z obstoječimi nezakonitimi naselbinami. Zato pobuda od Evropske komisije zahteva sprejem splošnega pravila o vsakršnem trgovanju z vsemi nelegalnimi naselbinami. To je nasprotno od sankcij, ki so časovno in ozemeljsko omejene. Podpornike zato prosimo, da naj EDP ne razglašajo kot klica za sankcije proti naselbinam, saj bi bilo to nepravilno in bi lahko doseglo nasprotni učinek. Sankcije se namreč lahko sprejmejo le s soglasjem v Evropskem svetu.

Besedilo peticije

Prizadevamo si za pravno ureditev trgovinskih poslov z gospodarskimi subjekti okupatorja, ki imajo sedež ali poslujejo na zasedenih ozemljih, in sicer predlaga, da se izdelkom s poreklom s teh ozemelj prepreči vstop na trg EU. Komisija je kot varuhinja Pogodb dolžna zagotoviti doslednost politike Unije ter skladnost s temeljnimi pravicami in mednarodnim pravom na vseh področjih prava EU, vključno s skupno trgovinsko politiko. Predlagati mora pravne ukrepe na podlagi skupne trgovinske politike, ki bi pravnim osebam EU preprečili tako uvoz izdelkov s poreklom iz nezakonitih naselbin na zasedenih ozemljih kot tudi izvoz na takšna ozemlja, da bi EU ohranila integriteto notranjega trga in preprečila pomoč vzdrževanju takšnih nezakonitih razmer. Pobuda zato poziva Komisijo, naj predloži predlog pravnega akta v okviru skupne trgovinske politike, ki je splošne narave in se ne nanaša na določeno državo ali ozemlje.

Bookmark the permalink.