Kaj je BDS

BDS je globalno gibanje za bojkot, dezinvesticije in sankcije(BDS) proti Izraelu, dokler ta ne bo začel spoštovati mednarodnega prava ter pravic Palestincev. Gibanje je leta 2005 ustanovila Palestinska civilna družba, koordinira pa ga Palestinski narodni odbor za BDS (znan tudi kot BNC), ki deluje že od leta 2007. BDS je strategija, ki ljudem omogoča, da prevzamejo učinkovito in odločilno vlogo v palestinskem boju za pravico.

Že več desetletij Izrael Palestincem odvzema temeljne pravice do svobode, enakopravnosti in samoodločbe, namesto tega pa izvaja etnično čiščenje ter politiko kolonizacije, rasne diskriminacije in vojaške okupacije. Kljub temu, da so ZN in druge mednarodne organizacije ter vodilne organizacije za zaščito človekovih pravic večkrat obsodile izraelsko politiko, mednarodna skupnost ni prisilila Izraela, da bi odgovarjal za svoja dejanja in začel spoštovati osnovne principe mednarodnega prava. Izraelski zločini ostajajo nekaznovani.

Z ozirom na te ponavljajoče se neuspehe, je Palestinska civilna družba k delovanju pozvala prebivalce sveta. 9. julija 2005, leto dni po objavi izjemno pomembnega svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča, ki je izraelski zid na zasedenih palestinskih ozemljih označilo kot nezakonit, je večji del palestinske civilne družbe pozval organizacije in ljudi po vsem svetu, da začnejo s široko kampanjo bojkotov, iniciativ za dezinvesticije ter da zahtevajo sankcije proti Izraelu, dokler ta ne bo v celoti priznal pravic Palestincev in začel ravnati skladno z mednarodnim pravom.

Gibanje za bojkot, dezinvesticije in sankcije (BDS) temelji na človekovih pravicah in predstavlja tri osrednje skupine Palestincev: begunce, Palestince, ki živijo pod vojaško okupacijo na Zahodnem bregu in v Gazi ter Palestince, ki živijo v Izraelu. Gibanje poziva k različnim oblikam bojkota Izraela, dokler ta ne bo začel v celoti spoštovati predpise mednarodnega prava, tako da:

1. Konča okupacijo in kolonizacijo vseh arabskih ozemelj in poruši zid
2. Prepozna temeljne pravice arabsko-palestinskih državljanov Izraela do popolne enakopravnosti; in
3. Spoštuje, zaščiti in podpre pravico palestinskih beguncev, da se vrnejo v svoje domove in posesti kot je bilo dogovorjeno v resoluciji ZN 194.

Poziv kampanje BDS je podprlo več kot 170 palestinskih političnih strank, organizacij, sindikatov in gibanj. Podpisniki predstavljajo begunce, Palestince na zasedenih palestinskih ozemljih in palestinske državljane Izraela.

Bojkot je usmerjen proti izdelkom in podjetjem (izraelskim in mednarodnim), ki služijo na račun kršitve pravic Palestincev. Usmerjen je tudi proti izraelskim športnim, kulturnim in akademskim institucijam. Izraelske izdelke lahko bojkotira vsak med nami. To storitako, da se ne odloča za nakup izdelkov, ki so bili proizvedeni v Izraelu ali ki so jih proizvedla izraelska podjetja. Podporniki kampanje pozivajo potrošnike, naj ne kupujejo izraelskih izdelkov ter pozivajo podjetja, naj jih ne kupujejo in prodajajo. Izraelske kulturne in akademske institucije neposredno prispevajo k vzdrževanju, obrambi ter zagovarjanju zatiranja Palestincev, saj Izrael poskuša izboljšati svoj ugled v svetu preko mednarodnega akademskega in kulturnega sodelovanja. Del bojkota je torej tudi to, da akademiki, umetniki in potrošniki aktivno nasprotujejo takšnemu sodelovanju in spreobračanju pozornosti. Vse večje število umetnikov zavrača razstave svojih del ter nastope v Izraelu.

Dezinvesticije so usmerjene v korporacije, ki so sokrive za kršenje pravic Palestincev. S to strategijo poskušamo zagotoviti, da razni univerzitetni ter pokojninski skladi ne vlagajo sredstev v podjetja, ki sodelujejo pri zatiranju Palestincev. Na ta način ozaveščamo ljudi o posledicah izraelske politike in vzpodbujamo podjetja, da izkoristijo svoj gospodarski vpliv in izvajo pritisk na izraelsko vlado, da naj preneha s sistematičnim odvzemanjem pravic Palestincem.

Sankcije so ključne za izražanje nasprotovanja ukrepom in dejanj neke države. Izrael je članica raznih diplomatskih in gospodarskih forumov, ki ji omogočajo nezaslužen in lažen ugled ter materialno podporo za zločine. Z zahtevo po sankcijah podporniki kampanje ozaveščajo javnost o izraelskih kršitvah mednarodnega prava ter želijo zmanjšati podporo drugih držav Izraelu.

Bookmark the permalink.