Republika Slovenija mora preprečiti prenos orožja in vojaške opreme, namenjenega v Izrael, čez njeno ozemlje

V četrtek, 23. 5. 2024, je v Luki Koper pristala tovorna ladja Borkum. Kljub resnim opozorilom španskih organizacij, da je na ladji vojaški tovor, za katerega obstaja sum, da je namenjen v Izrael, in kljub pozivom slovenskih organizacij in kolektivov ter stranke Levica, da naj pristojni organi sprožijo ustrezne postopke preverjanja tovora, do tega ni prišlo.

Glede na dejanja Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu in tudi glede na odredbe Meddržavnega sodišča, ki ocenjuje, da obstaja  resna verjetnost, da Izrael v Gazi izvaja genocid, bi državni organi morali sume vzeti skrajno resno, in poskrbeti, da je kakršnikoli sum, da bi šel vojaški tovor v Izrael, ovržen z natančno inšpekcijo tovora. Slovenija in vsi njeni organi so v skladu z odredbo Meddržavnega sodišča in Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju genocida namreč dolžni narediti vse, da genocid preprečijo. 

Iz odzivov pristojnih organov in ministrstev je razvidno, da sumov niso vzeli dovolj resno, zaradi česar tovora tudi niso preiskali. A s tem tudi sumov niso uspeli ovreči. V odzivih so tako kot španska vlada zatrjevali, da gre tovor na Češko, a brez dodatnih pojasnil, ali so v ta namen od španske vlade ali španskih nevladnih organizacij pridobili kakršnakoli dodatna pojasnila, ki bi lahko te sume popolnoma ovrgla. Tako bi morali pojasniti vsaj eno izmed številnih nejasnosti na uradnih dokumentih, ki jih je javno razkrila španska vlada. Medtem, ko je na certifikatu o končnem uporabniku municije Češka, na tem certifikatu ni eksploziva TNT, ki je naveden v dovoljenju za tranzit, ki so ga španske oblasti izdale ladji Borkum, o čemer je poročal tudi Radio Študent. Kje se TNT nahaja, do sedaj niso uspele pojasniti niti španske niti slovenske oblasti.

Indici o vojaškem tovoru za Izrael na ladji Borkum so se pojavili v času, ko je Španija tovorni ladji Marianna Danica, za katero je bilo potrjeno, da prevaža vojaški tovor v Izrael, zavrnila pristan v Španiji. To potrjuje, da v evropskih vodah plujejo ladje z vojaškim tovorom, namenjenim v Izrael, zaradi česar bi bilo treba indice o vojaškem tovoru za Izrael na tovorni ladji Borkum preučiti še s še toliko večjo skrbnostjo. Vprašanje, koliko ladij z vojaškim tovorom za Izrael je že vstopilo v evropske vode in kakšno vlogo pri tem transportu igra Luka Koper, je javnosti neznano in zahteva od pristojnih organov dodatna pojasnila.

Glede na odzive MORS-a, da jim je bila vsebina tovora na ladji Borkum neznana in da v skladu z Uredbo o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo za tovrstno blago, ki zapušča ali je namenjeno v države članice Evropske unije, tranzitno dovoljenje ni potrebno –pri čemer to očitno velja tudi za orožje in vojaško opremo, ki gre v Izrael – se sprašujemo, koliko ladij z vojaškim tovorom, namenjenim v Izrael, je že opravilo tranzit preko Luke Koper in koliko jih še bo. V Luko Koper naj bi bila namenjena še ena tovorna ladja, Vertom Odette, za katero prav tako po poročanju španskih medijih obstajajo resni indici, da je na njej vojaški tovor, namenjen v Izrael.

Poleg tega, da mora Republika Slovenija delovati v skladu z odredbami Meddržavnega sodišča in Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju genocida, je tudi podpisnica Pogodbe o trgovini z orožjem, ki jasno določa, da država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa konvencionalnega orožja, če pri potrditvi ve, da bo orožje ali bodo predmeti lahko uporabljeni pri izvajanju genocida – in to vključuje izvoz, uvoz, tranzit, pretovarjanje in posredništvo. Vse to jo torej zavezuje k dolžnosti, da naredi vse, da čez njeno ozemlje noben vojaški tovor ne pride v Izrael.  V obratnem primeru nosi pravno odgovornost za pomoč v obliki opustitve dolžnega ravnanja pri izvrševanju mednarodnega hudodelstva.

Vlado Republike Slovenije zato ponovno pozivamo, da prepreči kakršenkoli tranzit orožja in vojaške opreme v Izrael čez njeno ozemlje in uvede postopke preverjanja za vse ladje in druga transportna sredstva, za katere je verjetno, da prevažajo vojaški tovor v Izrael.

Bookmark the permalink.