Ukrepajte proti Izraelu!

Spoštovani/a!

V osmih mesecih napada na Gazo je Izrael pobil že več kot 36 tisoč ljudi, od tega 70 % žensk in otrok. Uničena je skoraj celotna infrastruktura, bolnice so uničene. Zaradi izraelske blokade humanitarne pomoči ljudje, predvsem otroci, umirajo od lakote in lahko ozdravljivih bolezni. Izrael strelja na sestradane ljudi, ki čakajo na hrano, s tanki vozi čez ranjene ljudi, zažiga ljudi pri živem telesu. Uničevanje in trpljenje je nezamisljivo .

Meddržavno sodišče v Haagu je že konec januarja odločilo, da obstaja resna verjetnost, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Nedavno je isto sodišče odločilo, da mora Izrael prenehati z napadi na Rafo. Izrael odločb sodišča ne upošteva – nasprotno, svoje napade je v tem času povečal.

Nujno je, da mednarodna skupnost izpolni svoje dolžnosti in stori vse, da se ohrani vladavina mednarodnega prava in zagotovi spoštovanje odločitve Meddržavnega sodišča. To je naloga vseh držav članic Združenih narodov, tudi Republike Slovenije. V skladu z odločbami Meddržavnega sodišča in v skladu s Konvencijo o preprečevanju in kaznovanju genocida, je Republika Slovenija dolžna narediti vse, da genocid prepreči.

Vlada RS je na seji potrdila sklep o priznanju Palestine, zdaj pozivamo še Državni zbor, da dokončno potrdi sklep vlade. Poudarjamo pa, da zgolj priznanje Palestine in pozivanje k ustavitvi vojaškega nasilja niso dovolj.

Posebna poročevalka ZN o okupiranih palestinskih ozemljih, Francesca Albanese, je mednarodno skupnost pozvala k uvedbi sankcij, embarga in prekinitve diplomatskih odnosov.

Nujno je, da v luči spoštovanja mednarodnega prava tem pozivom sledi tudi Republika Slovenija.

Pozivam vas, da tem pozivom sledite in se zavzamete za:

·         gospodarske ukrepe proti Izraelu: Vlada Republike Slovenije naj se zavzame za prekinitev gospodarsko-trgovskega Pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom, na nacionalni ravni naj sprejme omejevalne ukrepe na področju trgovanja in gospodarskega sodelovanja

·         vojaški embargo: Vlada Republike Slovenije naj uradno sprejme vojaški embargo tako na izvoz kot na uvoz orožja ter vojaške opreme v in iz Izraela ter tranzit čez njeno ozemlje in naj predlaga sprejem takšnega vojaškega embarga tudi na ravni EU za vse države članice.

·         prekinitev diplomatskih stikov med Republiko Slovenijo in Izraelom

·         Republika Slovenija naj se pridruži tožbi Republike Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem.

Z vsakim dnem odlašanja pri sprejemanju konkretnih ukrepov proti Izraelu umira na stotine ljudi. Odgovornost je tudi vaša.

Bookmark the permalink.