Ustavimo genocid!

Meddržavno sodišče v Haagu je v petek, 26. januarja 2024, Izraelu ukazalo sprejetje ukrepov za takojšnjo preprečitev nadaljnjega pobijanja Palestincev in Palestink v Gazi ter ustavitev drugih ravnanj, ki bi jih bilo mogoče opredeliti kot genocidna. Čeprav sodišče ni odredilo popolne prekinitve vojaških napadov, je s svojo odločitvijo opozorilo, da izraelski napadi na Gazo predstavljajo nevarnost izvršitve genocida. Resno in celostno izvajanje zahtev sodišča terja, da se sedanje bombardiranje in uničevanje Gaze prekine.

Čeprav je odločitev Meddržavnega sodišča zavezujoča, je izraelska vlada že zavrnila, da bi jo spoštovala. Še več, izraelski napadi na Gazo se od sprejetja ukrepov na Meddržavnem sodišču še stopnjujejo – Izrael pričenja z občirno ofenzivo na mesto Rafa, kjer trenutno živi več kot polovica palestinskega prebivalstva Gaze. Izrael hkrati še bolj omejuje dostavo humanitarne pomoči v Gazo, kjer ljudje – predvsem dojenčki in majhni otroci – ne umirajo več le zaradi vojaških napadov, pač pa tudi zaradi lakote.

Sodišče je prepoznalo, da ravnanje Izraela predstavlja nevarnost, da pride do izvršitve zločina genocida. Države podpisnice Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, vključno s Slovenijo, so zato dolžne storiti vse, da genocid preprečijo. Nujno je, da mednarodna skupnost izpolni svoje dolžnosti in stori vse, da se ohrani vladavina mednarodnega prava in zagotovi spoštovanje odločitve Meddržavnega sodišča. To je naloga vseh držav članic Združenih narodov, tudi Republike Slovenije.

  1. Pišite predsedniku Vlade RS Robertu Golobu, ministrici za zunanje in evropske zadeve Tanji Fajon in predsednici države Nataši Pirc Musar, naj Republika Slovenija takoj ukrepa proti Izraelu in se pridruži tožbi JAR na Meddržavnem sodišču, ter se za ukrepe zavzame tudi na ravni EU. Lahko napišete svoje pismo ali uporabite že pripravljena, ki se nahajata tukaj. E-naslovi za pošiljanje: Kabinet predsednika vlade: gp.kpv@gov.si; Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve: gp.mzez@gov.si; Kabinet predsednice države: gp.uprs@predsednik.si.
  2. Pišite veleposlaništvom ZDA, Nemčije, Francije, Avstrije in Velike Britanije, ki Izrael neomajno politično, vojaško in finančno podpirajo. Lahko napišete svoje pismo ali uporabite že pripravljen poziv, ki se nahaja tukaj. E-naslovi:
  • Veleposlaništvo ZDA: E-pošta: usembassyljubljana@state.gov
  • Veleposlaništvo Francije: E-pošta: contact@ambafrance-si.org    
  • Veleposlaništvo Nemčije: E-pošta: info@laibach.auswaertiges-amt.de
  • Veleposlaništvo Velike Britanije: E-pošta: info@british-embassy.si
  • Veleposlaništvo Avstrije: E-pošta: Laibach-ob@bmeia.gv.at
Bookmark the permalink.